Woorde : Aan U Voete

 

1. Ek het U lief, o Heer

Ek het U lief, o Heer
U is my hartsverlange, Here
U`t my gekry, van sonde bevry
U is die Koning van my hart

Ek het U lief, o Heer
U is my eerste ware liefde
Na soveel jaar, is dit steeds waar
Ek het U lief, o Heer

Terug na Indeks

2. God’s Home

CHOIR:
Jesus is never so far off
As even to be near
He is within, He is within
My spirit is the home that He holds most dear

Your are King, reign in me
Make my heart your throne
Reign in me
Your are King, reign in me
Make my heart your home
Dwell within

CHOIR

Me in You, You in me
I give my all to Thee whole heartedly
Me in You, You in me
An eternal unity
I love You

Terug na Indeks

3. Deur en deur

Diep, diep hier binne my
Sien ek dit raak
Koud, hard, `n stukkie swart
Skuil hier in my hart

Gee my `n hart van vleis
Maak nuut my gees
Breek oop, breek dit uit
U kan my genees

KOOR:
Eina Heer, dit was seer
Maar U weet meer, U`s die regte keuse
Hier`s ek Heer, U ken my deur en deur

Diep, diep hier binne my
Raak U my aan
Loof, loof, loof die Heer!
U het my genees

KOOR

Dankie Heer, U regeer
U weet meer, U`s die regte keuse
Hier`s ek Heer, U ken my deur en deur
Deur en deur, deur en deur, my Heer

Terug na Indeks

4. Vrede

Ag, nog `n dag
Storms woed hier in en rondom my
Gee vir my U vrede
Onuitspreeklik, heerlik
Vrede, Heer

KOOR:
Vrede, heel my wese smag ek na U vrede
Midde in die mallemeule
Vrede, dis net by U, By U
Vrede, altyd binne in my, om my
Vrede, soek dit, kry dit, jaag dit na
Vrede, dis net by U

Kniel, buig voor hom neer
Le jou alles voor Sy voete neer
Hy verstaan jou wese
Onspreeklik vrede sal Hy gee

Terug na Indeks

5. Ek is niks… U is God

Ek is niks … U is God
Ek moet buig as ek voor U kom
Dis net genade dat ek hier mag staan
Voor U troon en opkyk na bo

KOOR
Want U is heilig, waardig, die enigste God
Verlosser, die Lam en die Rots
Jesus, my Koning en Heer

Halleluja, loof die Heer
Halleluja, bring Hom die eer
Halleluja, almal sing saam
Halleluja, maak groot Sy naam

Terug na Indeks

6. Die Wapenrusting

Trek die wapenrusting aan wat God jou gee
Ons stryd is nie teen vlees en bloed maar satansmag
Trek daarom dit aan sodat jy weerstand kan bied
In die dag van onheil, onheil!

KOOR:
Op jou pos, op jou pos, bly op jou pos
Soek jou krag in jou God en in Sy mag
Op jou pos, op jou pos, bly op jou pos
Soek jou krag in jou God en in Sy groot mag

Doen dit alles biddend en trek aan, trek aan
Smeek God deur die Gees en wees toegerus
Met waarheid, met vryspraak, bereidheid om te gaan
Geloof, verlossing, die Woord
KOOR:

BRUG:
Soveel dinge wat jou bruikbaarheid wil steel
Soveel dinge wat wil keer
Staan die duiwel tee en hy sal vlug
Kyk na Jesus, rig jou oog op Hom

Terug na Indeks

7. Opstandingslied

Daar was `n kruis ons – Heer het bewys
Vir ons het Hy waarlik lief
Daar is dit volbring, die bose is oorwin
Vir ons sonde het Hy gesterf

KOOR
Hy het opgestaan en Hy leef
Die Heer het waarlik opgestaan
Hy het opgestaan, die dood is oorwin
Die weg is vir ons gebaan

Daar by die kruis is die uiterste prys
Deur Sy kosbare bloed betaal
Daar het Hy gely en versoening verkry
Vir ons is oorwinning behaal

Terug na Indeks

8. Die Liefde

Al praat ek tale van engele
Al preek ek God se Woord
Maar ek`t geen liefde
Baat dit my niks

Ken ek geheime, het kennis
Het ek geloof wat wys
Maar ek`t geen liefde
Baat dit my niks

KOOR:
Laat ons liefhe, net soos U lief het
Wie in liefde bly, bly in Hom
Laat ons liefhe, want God is liefde
Laat U Naam verheerlik word deur ons liefde

Liefde is geduldig en vriend`lik
Is nie jaloers of arrogant
Dit is ordentlik
En nie vol eie belang

Iemand met liefde is nie liggeraak
Hy hou nie boek van kwaad
Verbly hom nie oor onreg
Verheug hom oor die waarheid

Terug na Indeks

9. Sing Halleluja

When a child of God looks into the Word of God
He sees the Son of God and is changed by the Spirit of God
Into the image of God, unto the glory of God
Glory of God, glory of God

CHOIR:
Let all that`s within me sing halleluja
Let all of creation sing praise to His name
All glory to God, halleluja
Come lift up your voices
Sing halleluja!

Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Bow before Him, He`s on his throne
Glory to God, glory to God

Terug na Indeks

10. Aan U Voete

Jesus Heer, U ken my, U weet wie ek is
Al my pyn en vrese le oop voor U
My begeerte, Jesus, is om U werklik te ken en lief te he
My beste vriend, Redder en Heer

KOOR:
Jesus, Jesus, my hart roep uit
Hier aan U voete wil ek bly
Jesus, Jesus, my hart roep luid
Ek wil vir ewig bly hier aan U sy

Jesus Heer, my sonde is `n muur tussen ons
Dit ontneem my vreugde, my vrede met U
Kom vergewe, Jesus, was my skoon met U kosbare bloed
Ek roep U aan, Heiland en Heer

Terug na Indeks

11. Loof, loof die Here

KOOR:
Loof, loof die Here
Bring, bring Hom ere
Buig, buig nou voor Hom
Juig, loof die Heer x2

Jesus is ons Koning
Hy heers en regeer
Hy sit op Sy hemeltroon
En Hy triomfeer

KOOR

Jesus, Hy is Koning
Hy heers tot in ewigheid

KOOR

Loof, loof die Heer
Buig, buig voor Hom neer
Kom almal, kom nader
Loof, loof die Heer

Terug na Indeks

12. Waar jou voete jou neem

Aftree, verandering, die wye wereld in
Wat hou die toekoms vir jou in
Weet net, Jesus leef, Hy`t nog altyd voorsien
En Hy verander nooit van kleur

KOOR:
Waar jou voete jou neem
Waar jou hart jou laat gaan
Mag die Heer voor jou uittrek en jou seen
Waar die wiele mag rol
Waar die winde heen tol
Mag die Here bepaal waar jy sal gaan
Oud word, onsekerheid
Die jare snel verby
Was dit als die moeite werd
Weet net, Jesus leef, Hy is altyd in beheer
Hy hou jou beloning geree<

Terug na Indeks

13. Jabes se gebed

Stort U seen op my uit
Vergroot my grondgebied
Neem my onder U beskerming
Weerhou onheil ver weg

Vra net en jy sal kry van my
Soek net en jy sal vind my kind
Klop net, deure word oopgemaak
Die Vader gee aan Hom wat vra

Stort U seen op ons uit
Vergroot ons grondgebied
Neem ons onder U beskerming
Weerhou onheil ver weg

Vra net en jy sal kry van my
Soek net en jy sal vind my kind
Klop net, deure word oopgemaak
Die Vader gee aan Hom wat vra

En jy sal kry van my
En jy sal vind my kind
Deure word oopgemaak
Die Vader gee aan Hom wat vra

En jy sal kry
En jy sal vind
Deure gaan oop
Die Vader gee aan Hom wat vra

Terug na Indeks