Woorde : Hier op my Knieë

 

1. Woon in my

Stil, hier op my knieë gee ek beheer oor aan U.
Hier is my hart, my wil en strewe. Ek gee beheer oor aan U.
Want U is God, magtige Koning.
Ek onderwerp my aan U heerskappy.
Jesus, Koning Jesus
U is my Herder, Heiland, Jesus!
Stuur nou U Heilige Gees – in my te wees.
Woon met U volheid in my.
Woon nou in my, Heer Jesus.
Kom, Heilige Gees, kom woon in my.

Wys my U weë dat ek kan volg waar U lei.
U is die Weg, Waarheid en Lewe.
Ek wil U volg waar U lei.
Want U is God, magtige Koning.
Ek onderwerp my aan U heerskappy.
Jesus, Koning Jesus
U is my Herder, Leidsman, Jesus!
Stuur nou U Heilige Gees – in my te wees.
Woon met U volheid in my.
Woon nou in my, Heer Jesus.
Kom, Heilige Gees, kom woon in my.

Terug na Indeks

2. Trust the Lord

Scripture: Proverbs 3:5-6

Trust the Lord, trust the Lord with all your heart
Trust the Lord, trust the Lord with all your heart

Trust in the Lord with all your heart
Trust in the Lord with all your heart
In all of your ways acknowledge Him
In all of your ways

He will make your path straight
He will make it straight
Lean not on Your own understanding
Lean not on Your own

Trust the Lord, trust the Lord with all your heart
Trust the Lord, trust the Lord with all your heart

Good and kind, trustworthy is the greatest One, mighty One, Lord
Your faithfulness above us all, our God and King

Trust the Lord, trust the Lord with all your heart
Trust the Lord, trust the Lord with all your heart

Trust the Lord, trust the Lord, trust the Lord your God

Terug na Indeks

3. Being creative

Beautiful buildings, lovely designs
Being creative to the glory of our God
You are my Maker, the great Creator
Made in Your image to the glory of Your Name

Every day, remember
On that day when Jesus returns
All will go up in flames
Just your works will remain

I want to stay focused
Keep close to Your side
I want to live
To the glory of our God
To be Your eyes
To be Your lips
To be Your body
To the glory of Your Name

Every day, remember
On that day when Jesus returns
All will go up in flames
Just your works will remain

Keep your eyes on Jesus

Terug na Indeks

4. Gelukkig

Om U Naam te prys in aanbidding neer te buig
Dit gee my vreugde, sin in die lewe
U het my gemaak. U ken my diepste wese
Gelukkig is die een wat die Here dien

Kom ons buig, kom ons juig, almal saam
Jesus dra die oorwinnaarskroon
Vrygekoop deur Jesus bloed
Versoen met die Vader
Laat ons Hom prys

Gelukkig, gelukkig, gelukkig is jy as jy dien

Terug na Indeks

5. Vir U wil ek sing

My Heer, my Meester, vir U wil ek sing
Mag hierdie note U lof en ere bring
Want U is waardig
My Heer, my Meester vir U wil ek sing
Mag hierdie note U lof en ere bring

Ek sing halleluja, halleluja
Neem my offer van lof
Ek sing halleluja, halleluja
Neem my lof
My Heer, my Meester, vir U wil ek sing
Mag hierdie note U lof en ere bring
Want U is waardig
U alleen is waardig

Terug na Indeks

6. Made Perfect

Teks: 2 Korintiërs 12

In weakness, in hardship I will rejoice
Nothing compare to what You’ve done
For in my weakness, meekness I will delight
For You are the One who makes me strong

CHOIR:
Your power within me made perfect
Made perfect when I am weak
Your power within me made perfect
Made perfect when I’m with You

To know You, to share You – that’s my delight
To carry Your burden side by side
For it’s an honour living just for my King
For when I’m with You, then I am strong

CHOIR

King of kings, Lord of lords
Robed with majesty, armed with strength
Powerful, Almighty God
Bow before His throne, Mighty God

CHOIR

Terug na Indeks

7. Dit is goed

Teks: Psalm 92

Dit is goed om die Here te loof
Om U Naam te besing, Allerhoogste
Om elke môre van U liefde te getuig
En elke aand van U trou

Met my hele wese roem ek U, Here Jesus
Loof, loof die Here
Met my hele wese roem ek U, Here Jesus
Dit is goed om die Here te loof

Met instrumente. Doen dit met instrumente.
Loof, loof die Here!
Met instrumente. Doen dit met instrumente.
Dit is goed om die Here te loof

Terug na Indeks

8. Net U kan red

Skoongewas, nuutgemaak, duur gekoop deur U bloed
Uitgelig uit sondelas, weergebore in U

U’s my Verlosser, Jesus, God almagtig
Onbeskryflik U genade
Jesus, my Verlosser, U’s my Heiland
U, net U kan red

Vry oplaas in nuwe krag, deur U Heil’ge Gees
Leef ek nou, nuwe mens, tweede kans in U

U’s my Verlosser, Jesus, God almagtig
Onbeskryflik U genade
Jesus, my Verlosser, U’s my Heiland
U, net U kan red

U, U is die Een
U, U is die Een
Ja, daar is net Een verhewe Heer

U’s my Verlosser, Jesus, God almagtig
Onbeskryflik U genade
Jesus, my Verlosser, U’s my Heiland
U, net U kan red
U, net U kan red

Terug na Indeks

9. Om U lief te hê

Wysheid, waarheid, insig en krag
Hoog verhewe U troon

My prioriteit is om U lief te hê
Wees die middelpunt waarom alles draai
My prioriteit is om U lief te hê
Koning van my hart

Jesus, my Verlosser
Heerser elke dag
Wees U elke môre
Koning van my hart

Liefde, vrede, vreugde, geduld
‘n Lewe deur U Gees

My prioriteit is om U lief te hê
Wees die middelpunt waarom alles draai
My prioriteit is om U lief te hê
Koning van my hart

Terug na Indeks

10. Mensekind

Tekste: Psalm 8:5 Rom. 3:23 Fil. 1:21

Wat is die mensekind dat U aan hom sal dink
U laat hom heers en gee hom aansien en eer
Almal het afgedwaal, niemand wat na U vra
Tog daal U tot ons neer en gee ons U Seun

U dink aan my, U’s lief vir my, U sterf vir my
Te lewe is Christus. Te sterwe is wins

Elke probeer ‘n keer wys my net weer en weer
Niks uit myself kan deug. My beste is leeg.
U het die prys betaal. Heeltemal, als betaal.
Gratis geskenk vir die wat na U vra.

U dink aan my, U’s lief vir my, U sterf vir my
Te lewe is Christus. Te sterwe is wins

Wat is die mensekind dat U aan hom sal dink
U gee Uself, U gee U Kind, U gee U Seun aan my

Terug na Indeks

11. Nuwe krag

Teks: Jesaja 40

Die Here is die ewige God
Die Skepper van die hele aarde
Hy word nie moeg, Hy raak nie afgemat
Sy insig is ondeurgrondelik

KOOR:
Selfs jong manne word moeg en raak afgemat
Selfs jong manne struikel en val
Maar die wat op die Here vertrou
Kry nuwe krag

Hy gee die vermoeides krag
Hy versterk die wat nie meer kan
Hul vlieg met arendsvlerke
Hul hardloop en word nie afgemat

KOOR

Ek glo wat U beloof
Ek kies om dit vir my te vat
En nou kan ek die toekoms in
Met U aan my kant

KOOR

Terug na Indeks

12. U is my alles

As ek iets moet sê –
Wat sal dit wees?
Hierdie dag, hierdie uur
Wil ek gebruik, wil ek getuig

U is my alles
U’s die bron van my vreugde, die liefde in my hart
U alleen U ken my hart, my gedagtes
Ja, hier voor U Heer sien U alles is my lewe, Heer
Want U is God

U is my alles
Ware God, verhewe en tog my beste Vriend
U alleen oneindig groot, U vervul my hart met dankbaarheid
Want U maak van my U kind en skenk my
U groot genade

Kom Jesus. Bly hier by my en in my
Kom Jesus. Woon in my, vul my
Kom woon nou met U Gees hier in my

U is my alles
U’s die bron van my vreugde, die liefde in my hart
U alleen U ken my hart, my gedagtes
Ja, hier voor U Heer sien U alles is my lewe, Heer
Want U is God
U is my alles!

Terug na Indeks

13. Dan sal jy roem

Teks: Jesaja 41

Ek is die Heer. Ek is jou God
Ek vat jou hand, my kind.
Ek is vir jou. Moenie vrees.
Ek sal jou help, my kind.

KOOR:
Dan sal jy roem, roem in die Heer
Dan sal jy jubel en juig, jubel en juig
Dan sal jy roem, roem in die Heer
Dan sal jy jubel en juig, jubel en juig
In My!

Ek is die Heer – dit is My Naam.
Ek hou jou vas, my kind.
Ek sê vir jou: Moenie vrees.
Ek is getrou aan jou.

KOOR

Wie het geweet, wie het bepaal wat gaan kom
U het geweet, U het bepaal – U regeer
U is die Eerste – U is Heer
Met die laaste dinge
Sal U steeds wees

KOOR

Terug na Indeks

14. Hidden away

Abba Father, I love You so much
Hold me, keep me, close to Your heart
Abba Father, I am safe in Your arms
In Your presence – hidden away

Though enemy strikes I will trust in Your name
Abba Father, Father
Unto You all praise and honour
Mighty God, Creator of us all

Abba Father, I rejoice in Your love
Like a child at peace in Your home

When I am afraid, I will fall to my knees
Abba Father, Father

You are my Rock, my Refuge
Ruler of all creation
I want to dance and praise Your name

Abba Father, I love You so much
Hold me, keep me, close to Your heart
Abba Father, I am safe in Your arms
In Your presence – hidden away
In Your presence – hidden away

Terug na Indeks