Woorde : Voor U Troon

 

1. My Koning Leef

JOH. 14:6

Waarom vra jy al die vrae?
Waarom hink jy heen en weer?
Weet jy nie, dat Jesus leef, Hy leef!
Magtig, kragtig, in beheer

Soveel negatiwiteit
Ongeloof van jou wat wys
Weet jy nie, dat Jesus leef, Hy leef!
Magtig, kragtig, in beheer

KOOR:
My Koning leef! My Koning heers!
My Koning weet van alles, Hy weet meer as ons
My Koning kom, Hy kom ons haal
My Koning kom vir elkeen wat doen wat Hy vra

Waaroor raak jy so begaan?
Kommer druk jou na ‘n kant
Weet jy nie, dat Jesus leef, Hy leef!
Magtig, kragtig, in beheer

Brug:
Here, Jesus, U is die Weg, die Waarheid
Here, Jesus, Lewende Heer

KOOR

Kyk dan nou na wat jy se
Handel, wandel, jou gebed
Wys jy glo dat Jesus leef, Hy leef!
Magtig, kragtig, in beheer!

Terug na Indeks

2. Waarheen kan ek vlug?

PS. 139: 7 PS. 36:6

Waarheen kan ek vlug van U Gees?
Hoe kan ek U liefde ontsnap?
U liefde vir my is dieper as die see
En hoer as die hemel daarbo

Waarheen kan ek vlug van U teenwoordigheid?
Noudat U heers in my hart
My hart is U huis, U tempel, U troon
Wat sal ons ooit kan skei

KOOR:
U liefde is hoer as die hemel
U liefde is dieper as die see
Niks in die skepping kan my ooit
Wegvat van U liefde

Wie kan U genade beskryf
Wie kan U wee verstaan
U wys my U genade deur my plek in te neem
En my sonde weg te neem

Ek wil leef in U teenwoordigheid
U aanbid met my hele hart
Wys my die pad, trek my nader elke dag
Laat niks ons ooit kan skei

KOOR

Terug na Indeks

3. U is daar

JES. 33:6

Waarlik, U is die Een
Waarlik, daar is net Een
Op wie jy jou hele lewe kan vertrou, gaan vertrou
Waarlik, U is die Een
Op wie jy kan vertrou
Anker, my skuiling, my Heer

U is daar wanneer die lewe
Ruk aan my, pluk aan my, opgevrommel neergooi
Afgemat, siek en sat, deurgetrap
U is daar!

Terug na Indeks

4. Vaste Rots

Vaste Rots, vaste Rots

Mense kom en mense gaan
Onbetroubaar, U weet self hoe mense is
Hulle stel teleur
Skud die dinge rondom my
Sien ek hoedat alles wankel
Net U nie sal beweeg

Vaste Rots op wie ek bou
U die Een wat ek vertrou
Vredevors wat my omvou
U is my Rots

Liefde van my lewe
My hart behoort aan U
My lewe wentel om U, troue Heer
Vat my hand, laat ons die lewe aandurf
Met U hier langs my
Sien ek kans vir dit wat op my wag

Terug na Indeks

5. You Alone

1 SAM. 2:2 SAG. 4:6

There is none, there is no one
There is no Rock, like our God x2

For it is You alone, You alone who delivers me
You alone, You alone that save
For I am Yours alone, Yours alone
By Your precious blood
By Your blood

‘Not by might, nor by power
But by my Spirit’ says the Lord x2

So I will praise Your Name, praise Your Name, with all my heart
Lift Your Name, lift Your Name on high
For You are worthy Lord, worthy of all our offerings
You alone

Worthy, You are worthy, worthy of our praise x2

Terug na Indeks

6. Immanuel

Die grootste wonder van alle tyd
Dat God sy Seun laat kom vir jou en my
Immanuel, Immanuel
Hy daal hier tot ons neer

Gebore in ‘n stal in Betlehem
‘n Brose babatjie in doeke le
Immanuel, Immanuel
God met ons

KOOR:
Immanuel, Immanuel
God is met ons
Hier by ons
Immanuel, Immanuel
God is hier by ons
Met ons

Die grootste offer van alle tyd
Dat God sy Seun laat sterf vir jou en my
Immanuel, Immanuel
Verhoog tot aan ‘n kruis

Deur pyn en smart het Hy die weg gebaan
Sodat ons nou daarop na God kan gaan
Immanuel, Immanuel
God met ons

KOOR:

Brug:
Jesus, my Heer, Ek wil U eer
My hele lewe wy aan U, Heer
Hier is my hart, lyf en verstand
My hele lewe wy aan U, Heer

Die grootste Koning van alle tyd
Verbind Homself dan nou aan jou en my
Immanuel, Immanuel
Sy Gees hier binne my

Nou kan ons gaan met groot vrymoedigheid
Met lofgesang in Sy teenwoordigheid
Immanuel, Immanuel
God met ons

Terug na Indeks

7. Here, ek sal U loof

KOOR: LIEDBOEK NR. 214

Krisis op krisis, alles tegelyk
Afgevuur soos pyle tref dit onverwyld
Soveel besluite, onsekerheid, verwyte
Ten spyte van die eise sal ek U Naam steeds prys

KOOR:
Here, ek sal U loof, U weldade roem
U Naam sal ek eer, Almagtige Heer
Want U het wonders gedoen

Dit is goed, dit is beter, alles wat gebeur
U beloof die beste vir elkeen wat U eer
Al lyk dinge donker, al maak niks meer sin
Glo in Sy beloftes, dis waar jy begin

KOOR

U is so betrokke, U is altyd daar
Nooit te vroeg, op die regte tyd
Wys U waar en hoe

KOOR
… want U doen wonders vandag

Terug na Indeks

8. Kom laat ons jubel

PSALM 95

Kom laat ons jubel tot eer van Here
Ja, kom laat ons juig oor die Rots wat ons het
Kom laat ons buig, aan Hom hulde bewys
Laat ons kniel voor die Here ons God

Here, U is ons God
Ons is U gemeente, Here
Kudde deur U versorg
Ja, ons is U volk

Terug na Indeks

9. Be my all in all

I am the one that changes
You stay the same
Filled with Your lovingkindness
Grace Devine
Show me how to abide in You
Teach me how to keep my eyes on You
My Lord and Master
Be my all in all

You are the Rock of Ages
I stand so small
Bringing all my issues to Your throne
Here am I
Show me why I was falling
Teach me how to stand on holy ground
My dearest Father
Be my all in all

Be, be, be my all in all
Be, be, be my all in all

Terug na Indeks

10. Staan vas

JER. 33:3 PS. 127:2

Stil en verwese, hier wag ek
Wag ek op U alleen
Want sonder U mag hierdie dag nie breek
Sonder U wil ek nie leef

Maak my bekend wat U Naam is
Heilige, Lewende Woord
Ja Heer, U antwoord my
U vertel my groot, onverstaanbare dinge
Waarvan ek nie weet

KOOR
Staan, staan vas
Glo aan Sy beloftes ongeag
Want dit is waar
Staan, staan vas

Waarom vermoei en jou moeg maak?
Waarom dan sweet vir bestaan?
As ek U waarlik liefhet, verseker U my
Gee U hierdie dinge alles in my slaap

KOOR

Brug:
U gee my U Woord om in my te bly, in my te bly
U gee my U Gees wat my altyd rig, na U gesig

KOOR

Terug na Indeks

11. Voor U troon

1 KRON. 16:27

Ontoeganklik, heerlik lig
Dis waar ons ons oe rig
Aan U voete, voor U troon
Waar ons loflied woon

Laat ons nader, laat ons buig
Hier in U teenwoordigheid
Krag en vreugde, majesteit
Heers waar U verskyn

Meer en meer, meer en meer
Meer van U, Heer Jesus
Toegewy, aan U sy
Meer van U
Maak my hart U tot troon
Deur U Gees wat in my woon
Rig my wil, gevoel en daad
Altyd na U wyse raad

Terug na Indeks

12. Amen

BRUG: LIEDBOEK NR. 314

Koor:
Amen, laat dit so wees
U moet heers, alles wees, U moet regeer
Driemaal heilige Heer
U moet heers, alles wees, U moet regeer

Hier is ek om U te eer, heilige Heer
Neem nou aan my lofgesang, U ter eer
Driemaal heilig, ewig God, voor U alleen
Buig ek neer, laag aan U voete neer
En se ek Amen

Koor

Nederig verskyn ek nou, voor U troon
Om U almag, heerlikheid, te aanskou
Ware God, ontsaglik groot, voor U alleen
Buig ek neer, laag aan U voete neer
En se ek Amen

Buig ek neer, laag aan U voete neer
En se ek Amen

Terug na Indeks